מתוך האתר ChabadHungary.com
 

זמני תפילות

זמני תפילות

 דוא"ל

זמני התפילות בשבת בבית חב"ד קרן אור

יום שישי
חורף: מנחה בשעה 13:00. קבלת שבת בשעה 18:00.

קיץ: מנחה וקבלת שבת בשעה 19:30
קידוש וסעודת שבת מיד לאחר התפילה, לפרטים נוספים לחץ כאן.

שבת
לימוד חסידות בשעה 9:00.
שחרית בשעה 9:45.
קידוש וסעודת שבת מיד לאחר התפילה.
מנחה וסעודה שלישית: 15 דקות לפני זמן הדלקת נרות.

 

זמני התפילות בימים א-ה

תפלת שחרית: בשעה 8:00 בבוקר
בבית כנסת חב"ד ש"ס חברה ליובאוויטש
כתובת: Budapest 1061, Vasvari Pal utca

בימים שני-חמישי מתקיימת תפילת שחרית גם בבית חב"ד קרן אור בשעה 7:00 בבוקר.

מנחה וערבית בימים א-ה: 15 דקות לפני השקיעה, בבית חב"ד קרן אור.

בית הכנסת קרן אור

 

 דוא"ל