מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת כי תבוא - הרב שמואל רסקין

יום שישי 8 ספטמבר 2017 - 2:49

 בצפון תל אביב התקיים שיעור תורה בביתו של אדם חשוב שהחל להתקרב ליהדות, בשיעור השתתפו חבריו, אנשי עסקים מכובדים שעדיין אינם שומרים את כל המצוות. במהלך השיעור הגיש המארח למשתתפים אבטיח קר, ואז התפתח במקום דיון סוער בשאלה מה מברכים על אבטיח?". חלקם צידדו בברכת "בורא פרי העץ", וחלקם אמרו, שהאבטיח, למרות היותו פרי מרשים, ברכתו "בורא פרי האדמה". לבסוף הכריע המארח: על אבטיח מברכים – בורא פרי האדמה היות והוא גדל באדמה ולא על העץ. בשלב זה, קם קיבוצניק ואמר למארח באופן נחרץ: "על אבטיח מברכים שהכל נהיה בדברו!" למראה פליאתם של הנוכחים, הוסיף ואמר: ''אל תדאגו – 'שהכל' עובד טוב גם על אבטיחים".

מיד הוא המשיך וסיפר את סיפורו האישי. במלחמת יום הכיפורים הייתי שריונר בסיני. הטנקים של הפלוגה נכנסו למארב מצרי, והחלו קרבות שב''ש (שריון בשריון) ראינו את המוות בעיניים. בשלב זה, המפקד צעק בקשר – מי יודע, איך הדתיים מתפללים? היה שקט – למרבה הבושה, לא ידענו להתפלל...

ואז נזכרתי שסבא שלי, בכל פעם שהייתי בא לבקרו, היה נותן לי כוס מיץ תפוזים, ואומר לי לברך – ''שהכל נהיה בדברו''. לקחתי את הקשר, ואמרתי למפקד – התפילה של הדתיים קצרה וקליטה – ''שהכל נהיה בדברו''...

המפקד, נתן פקודה לטעון פגז – ברכנו עליו בכוונה ''שהכל נהיה בדברו'' – והפגז שוגר... הפלא הוא, שבפעם הראשונה הצלחנו לפגוע בטנק מצרי! ומאז כל פגז שברכנו עליו "שהכל'' – פגע פגיעה ישירה בטנקים המצרים. עם עלות השחר, הבסנו אותם. כעת סיים הקיבוצניק את דבריו: ''אם שהכל נהיה בדברו עובד על טנק מצרי – אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם על אבטיח''.

"כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך" פותחת פרשת השבוע ואומרת, "ולקחת מראשית כל פרי האדמה... והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם". זוהי מצוות ה'ביכורים' – היבול הראשון. על היהודים להביא אותו מדי שנה בשנה אל בית המקדש, בטקס חגיגי ורב-רושם. כאשר התורה מתארת את אופן קיום המצווה, היא מורה ליהודי: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך".

בשבת אנו מציינים את ח״י באלול, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים של החסידות, רבי ישראל הבעל שם טוב- מייסד תנועת החסידות. ורבי שניאור זלמן מליאדי האדמו״ר הזקן - מייסד חסידות חב״ד, יש כמה עקרונות מרכזיים שתורת החסידות מדגישה, מהם: אמונה בהשם מתוך הבנה שכל מציאות העולם מתקיימת מכוחו של השם ואין שום מציאות מלבדו. ועבודת השם מתוך שמחה אמיתית.

במישור האישי, מתבטא הרעיון של מצוות ביכורים בכך, שאדם מקדיש את ראשית יומו למתן שבח והודיה לה'. עם הקימה בבוקר הוא פונה לה' ואומר: ״מודה אני לפניך״. מיד אחר-כך הוא מתפלל ולומד תורה. ורק אחרי כל זאת הוא פונה לעבודת יומו, ורואה בה את ברכת ה'. וכל זה מלווה בשמחה גדולה. לא רק שמחה על הצלחה פרטית או ברכה זו או אחרת. השמחה היא כללית ומקפת - "ושמחת בכל הטוב" - שמחה על עצם מציאותנו, על עצם העובדה שזכינו להיות יהודים ולעבוד את בוראנו.

שמחה כזאת חובקת את כל חיי היום-יום, את כל מעשינו ופעולותינו. גם כשיהודי עוסק בעבודתו ובשאר צרכיו, אין הוא נפרד מהשמחה הזאת, כי בכל רגע ורגע הוא זוכר ״שהכל נהיה בדברו״ 

ומרגיש את השמחה ומודה לבורא העולם על "כל הטוב".


שבת שלום ומבורך

הרב שמואל רסקין

בית חב״ד קרן אור בודפשט הונגריה

תגובות על: פוסט שבועי פרשת כי תבוא - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.