פורים תשע"ט בבית חב"ד קרן אור

זמני התפילות בפורים
בבית חב״ד קרן אור
. Budapest 1052 Károly krt 20  

 
ערב פורים צום תענית אסתר
יום רביעי י״ג אדר ב׳ 20.3.19
מנחה: 17:30
ערבית: 18:10
צאת הצום: 18:26
קריאת מגילה: 18:30 
כיבוד קל בסיום קריאת המגילה

 
יום פורים
שחרית 7:00
קריאת המגילה 7:45
מנחה בשעה 14:00
קריאת מגילה נוספת למי שלא שמע
ערבית בסיום סעודת פורים
במקום האירוע