מתוך האתר ChabadHungary.com

בודפוסט

פוסט שבועי פרשת תבוא - הרב שמואל רסקין

 אין עליך

הרב משה יצחק הכט ז"ל, היה שליח הרבי מליובאוויטש בעיר ניו הייבן שבמדינת קונטיקט. בשנת תשל"ט (1979) חש בקשיים רבים, וכתב לרבי מכתב בו גולל את קורותיו, וכתב לרבי שאולי כדאי לשלוח מישהו אחר, שיהיו לו כוחות יותר חזקים לעמוד באתגרים אלו.

ענה לו הרבי: "טרם יקראו ואני אענה" - מכבר עשיתי כעצתו ונשלח לשם הר"ר משה יצחק שי' העכט - וכנראה ממכתבו זה ומהקודמו עדיין אינו מכירו ואת הכוחות שניתנו להנ"ל ועל כל פנים ישתדלו להכירו עתה, ותיכף ומיד ישתנה הכל: המצב רוח, הבטחון בהשם, השמחה היום יומית וכו' וכו'".

במילים פשוטות ענה לו הרבי: עוד לפני שכתבת לי, כבר שלחתי מישהו עם כוחות יותר חזקים - אתה. ממכתבך ניכר שאינך מכיר בכוחות שניתנו לך, אז הגיע הזמן להביט פנימה. כאשר תעשה זאת, ההסתכלות שלך תשתנה, יש לך הכח!


בפרשתנו כשמתארת התורה את מצוות הביכורים, היא מורה: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך". במצוות הביכורים אנו מצווים לקחת את הפירות הראשונים, את המובחרים ביותר, ולהביא לה'. בימינו, כשאין לנו בית מקדש להעלות אליו את הביכורים כיצד נוכל לקיים את המצווה? על ידי שניתן לקדוש ברוך הוא מהמיטב שלנו - מיטב הזמן והכח, וזה מלווה בשמחה גדולה על הזכות לעבוד את הבורא.

בשבוע החולף חל יום ח"י באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן בעל התניא. בספר לקוטי תורה מצטט האדמו"ר הזקן את דברי רבי חיים ויטאל, תלמיד האריז"ל: "שהמדרגה הגדולה שבכולם הוא - גילוי הנשמה שלו עצמו, שהוא למעלה ממדרגת גילוי אליהו"!

כשאנו מתקשים להתמודד עם האתגרים שלנו, אל לנו לחפש כח חיצוני שיושיע וירומם אותנו - יש לנו כוחות אינסופיים, קדושה עצומה להתמודד עם כל קושי ונסיון. כל מה שנדרש הוא להאמין בעצמך ולגלות את הכוחות שיש לך.


שבת שלום ומבורך,

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

הרב שמואל רסקין

בית חב"ד קרן אור בודפשט

פוסט שבועי פרשת שופטים - הרב שמואל רסקין

 שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו


בעת מלחמת העולם השניה, נלקח אברהם שטיינר יחד עם אחיו היהודים למחנות העבודה. במחנה שלהם נהג אחד הקצינים להכנס בכל יום לחדרי האסירים, לקרוא בשם של אחד מהם, ולהוציא אותו להורג ביריה.

יום אחד נכנס אותו הקצין לחדרם, וקרא בשמו של אחד מחברי החדר. היהודי ששמו נקרא התמהמה לרגע, ולפתע הצביע על אברהם שטיינר: "קוראים לך, אתה לא שומע?".

אברהם קפא במקומו. חבר החדר שולח אותו אל המוות במקומו, מה עליו לעשות? החליט אברהם - הוא ישתוק ולא יסגיר את אותו יהודי. אם כך נגזר עליו משמים, הוא לא יפליל יהודי נוסף. נאמן לשתיקתו, צעד אברהם אל הדלת כשהוא ממלמל "שמע ישראל".

לאחר שיצאו מהחדר, פנה אליו הקצין כשהוא מנפנף בנשקו - "בכל יום אני הורג אחד מכם. היום החלטתי שאחד אשאיר בחיים, ואת כל השאר אהרוג".

אברהם שטיינר נפטר לפני כמה שנים בעיר בני ברק כשהוא בן 96.


בפרשת השבוע מופיע הציווי "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". מלבד הפירוש הפשוט, מבארים המפרשים רובד עמוק, הנוגע לכל יהודי: על האדם לשפוט היטב את כל מה שנכנס ויוצא דרך שערי גופו, לעשות "ביקורת גבולות" כלפי מה שעובר ב"שערים, לעצור לרגע, לחשוב ולשפוט - האם דבר זה ראוי או לא?

כך העיניים, לא צריכות להחשף להכל. האזניים, צריכות לשמוע רק מה שראוי. האף, להריח רק את מה שמותר, והפה - כשער כניסה: לאכול רק את המותר לנו, וכשער יציאה: לא להוציא כל מילה ש"עומדת על הלשון", אלא לבחון מה ראוי ונכון לומר.

בעמדנו בחודש אלול, זהו הזמן המתאים ביותר לבדיקה כנה ואמיתית של "השערים" שלנו, היכן נפלנו בעבר, וכיצד אנו מצפים מעצמנו לנהוג באופן שונה בעתיד. להשתמש בחושים והכשרונות שלנו נכון, ולעשות באמצעותם דברים שיהפכו את העולם שלנו למקום ראוי וטהור יותר.


שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

הרב שמואל רסקין

בית חב"ד קרן אור בודפשט

פוסט שבועי פרשת ראה - הרב שמואל רסקין

 חודש הרחמים, הסליחות, והצדקה


רבי שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד, המכונה אדמוהזקן, הגיע פעם לאכסניה של יהודי, שהיה נוהג להכניס אורחים ביד רחבה. כל אורח היה מקבל ארוחה כיד המלך, מקום נח לישון, ואף סכום כסף לימים הבאים. המארח התפרסם כבעל צדקה גדול.

כאשר הגיע לשם הרבי, הבין הבין המארח כי לפניו אדם צדיק במיוחד, ושפך בפניו את ליבו: "רבי, אני אמנם נותן סכומים גדולים לצדקה, אבל אני מרגיש כי כל הצדקה הזו היא שקר, כי אינה באה מהלב. אני עושה זאת כדי לקבל כבוד, מחמאות ופרסום".

לאחר שלקח נשימה, שאל המארח "כיון שזה לא בא מהלב, האם אני צריך להפסיק עם הכנסת האורחים?".

חשב אדמו"ר הזקן והשיב במשפט קצר, אך עמוק: "אבל העני נהיה שבע באמת!"

במילים אחרות: גם אם הנתינה אינה אמיתית לגמרי, מבחינה מסוימת מה שחשוב הוא מה שקורה עם המקבל. במצוות הצדקה הכוונה חשובה, אך העיקר המעשה: השובע שלו מתמלא גם אם לא באמת התכוונת. אם בפועל הוא באמת נהיה שבע, זכית. וכמובן, תמיד צריך לשאוף ליותר, במיוחד בקיום מצוות מכל הלב.


בפרשת השבוע מדברת התורה על נתינת הצדקה ומשתמשת בכמה מינוחים, בינהם: "פתוח תפתח", ו"נתון תתן". מכך נוכל ללמוד כי יש למטבע שני צדדים חשובים - פתוח תפתח, במצוות הצדקה חשוב לפתוח את הלב. מצד שני - נתון תתן, לא מספיק הרגשות, מצוות הצדקה היא ביד, בעזרה ממשית למי שנזקק לכך.

אנו נמצאים כעת בערב ראש חודש אלול, שראשי התיבות שלו הם "איש לרעהו ומתנות לאביונים". מנהג ישראל להרבות בימים אלו בנתינת צדקה, בכדי לזכות שגם ה' יעשה עמנו צדקה וישפוט אותנו לפנים משורת הדין.

חשוב שנקבל החלטה טובה עם תחילת החודש - לדאוג שנתינת הצדקה שלנו תהיה מכל הלב, אך מצד שני לא להסתפק בכוונות טובות אלא נדאג לעזור בפועל לאחר.


שבת שלום, חודש טוב, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

הרב שמואל רסקין

בית חב"ד קרן אור בודפשט

מחפש ידיעות ישנות? עיין בארכיון בצד שמאל.