מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת במדבר - הרב שמואל רסקין

יום רביעי 24 מאי 2017 - 15:15

 מהו היום החשוב ביותר בחיים? האם זה היום שבו נולדנו? יום ברית המילה? היום שבו חגגנו בר/בת- מצוה? יום החתונה, או אולי היום שבו נולד לנו הילד הראשון?

שאלה מסוג דומה שאל יהודי שישב בכלא ואחרי מאמצים מרובים קיבל אישור לצאת מהכלא רק ליום אחד שבו הוא יוכל להתעלות רוחנית, האסיר התלבט קשות באיזה יום לבחור האם בראש השנה? יום כיפור? פסח? שבת? או בכלל ביום ההולדת? הוא הפנה את השאלה לרדב"ז והתשובה שלו הייתה: היום!! עליך לבחור את ההזדמנות הראשונה שנקראת בדרכך לקיים מצוות ולנצל אותה.

ישנם מקומות רבים שנחשבים מדבר שממה מבחינה יהודית, אלה מקומות שאין בהם מוסדות תורה כדרוש, שקשה לפעמים להשיג בהם מזון כשר, שהרוח הנושבת בהם אינה רוח התורה והקדושה. מבחינה גשמית יכולים המקומות הללו להיות גנים פורחים אך מבחינה רוחנית הם בבחינת 'מדבר שממה'. יהודי הנקלע למקום כזה עלול לחשוב שבתנאים כאלה אין באפשרותו לשמור על אורח-חיים יהודי-רוחני אמיתי, הוא עלול לוותר בתחילה על דברים שנראים לו כ'מותרות' מבחינה רוחנית, ואט-אט הוא עלול לוותר גם על דברים קיומיים ממש שבלעדיהם אין יהודי יכול להתקיים באמת. תחושתו היא: "כאן זה אחרת, אי-אפשר להתנהג במקום כזה כמו בסביבה תורנית מקורית".

אולם כשלומדים אנו את פרשת-השבוע, פרשת 'במדבר', אנו מבינים עד כמה אין לגישה כזאת כל מקום, בפרשה מסופר על האופן שבו התחלקה עבודת נשיאת המשכן וכליו בין משפחות הלוויים. התורה מתארת כיצד התנהלו מסעות ישראל במדבר וכיצד הוקם המשכן בכל מקום שבו חנו בני-ישראל וכשאנו מתבוננים בזה מתעוררת בנו השתאות גדולה הלוא כל זה היה במדבר, בשממה! כיצד זה במדבר שממה, במקום שבו אין חיים ובוודאי אין זכר ליהדות ולקדושה, נושאים יהודים בכל מסעיהם את המשכן ומיד בהגיעם למקום כלשהו הם מקימים אותו והופכים מיד את המקום לקדוש וראוי לעבודת ה'? מלמדת אותנו אפוא התורה שהקב"ה לא הגביל את כוחה של הקדושה לתנאים אלה או אחרים. בכל מקום ובכל זמן שאליו מגיע יהודי ולו יהיה זה מדבר שממה גשמי או רוחני יש לו מלוא הכוחות להקים משכן לה', לקדש את המקום ולהפיץ בכל האזור אור של תורה וקדושה. עליו רק לאפשר לאור הקדושה שבקירבו, לנשמתו האלוקית להובילו ולהאיר לפניו את הדרך ומיד יראה כיצד נעלמים וסרים כל המכשולים וכל ההפרעות עד שהוא מגיע 'לארץ-ישראל' - אל מקום הקדושה.

חברים יקרים אנו למדים מכאן כי היום החשוב ביותר בחיים זה היום והרגע החשוב ביותר ביותר היום - הוא הרגע הזה. כי ברגע הזה יש בידי לקיים מצוה ולהתחבר אל ה' בכל מקום בעולם ובכל רגע ורגע.


חודש טוב ושבת שלום

הרב שמואל רסקין

רב הקהילה הישראלית חב"ד קרן אור בודפשט

תגובות על: פוסט שבועי פרשת במדבר - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.