מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת בלק - הרב שמואל רסקין

יום שישי 29 יוני 2018 - 5:58

 יתרון האור מן החושך


כך סיפר הרבי מליובאוויטש:

״בין המכתבים שקיבלתי לאחרונה- התקבל מכתב מאשה אחת מפוחדת ומבוהלת. מה קרה? ׳קיבלתי מכתב׳, כך מספרת האשה במכתבה - שבסיומו דורש כותב המכתב לעשות עשר העתקות ולשלחן לעשרה אנשים, וממשיך הכותב שבזכות זה תקבל שכר ואם היא לא תשלח עשר העתקות האלו הוא מאיים עליה שיקרו לה דברים מאד קשים שאפילו לא שייך לדבר עליהם. תוכן המכתב מלא שטוית.... כותב המכתב לא חותם את שמו, והיא לא יודעת מהיכן השיג את כתובתה".

"בכל אופן, היא שואלת אותי מכיון שקבלה "איום" כזה, האם כדאי לה לשלוח עשר העתקות אלו לצאת מידי ספק. עניתי לה, כמובן, שתקרע את המכתב ותסיח דעת ממנו לגמרי!"

"אח"כ התחלתי לחשוב לעצמי... מה הכוונה בכך שמאורע כזה הגיע לידיעתי?! עד שתפסתי שהכוונה לנצל ענין זה לקדושה... ובענייננו - לפרסם דברים האמורים לעיל אודות הקיווי הציפיה והדרישה לביאת משיח צדקנו, על ידי זה שכל אחד ישלח מכתב לעשרה מישראל, ולהציע לו ולבקש ממנו לשלוח העתק כזה לעוד עשרה יהודים, והולך ומוסיף ואור".


פרשת השבוע נקראת פרשת בלק, על שם מלך מואב הרשע שרצה להשמיד את ישראל. לכאורה דבר זה תמוה, הרי חז"ל אמרו שאסור לאדם לקרוא לילד שלו בשם של רשע, "שם רשעים ירקב", אנחנו לא רוצים להנציח את זכרו של הרשע. והנה הפרשה עצמה בשמה מנציחה את בלק?

אומרים חז"ל: בלק הוא בעצם ניגודיות. מצד אחד בלק, רשע שונא ישראל "יותר מכל שונאים", כפי שכתוב במדרש. בתורת החסידות מוסבר גם, שבלק נקרא על שם "בוקה ומבולקה" שפירושו הוא ’הרס וחורבן גמור’. בלק בעצם מסמל את תכלית הרוע. 

כנגד זה לצד השני, השל"ה הקדוש אומר שבלק היה חכם גדול ביותר, גם יותר מעמיתו לפרשה, הנביא בלעם. בנוסף, מבלק יצא המשיח בעצמו - רות המואביה, מצאצאיה היה דוד המלך, היא נינה של בלק!

 אם כן, בלק מצד אחד מסמל את תכלית הרוע, מצד שני - מלך המשיח, תכלית האור יצא ממנו. 

בלק הוא בעצם סוג מיוחד של קדושה, סוג של קדושה שיצאה מתוך הרוע. לוקחים את הרע, והופכים אותו עצמו לקדושה. 

אדם שמעולם לא נחשף לרוע, אדם שמעולם לא נחשף לעברות, קל לו הרבה יותר לעבוד את ה’. דווקא אדם שנכשל, וטעם את טעמה של החטא. דווקא כשהוא לאחר מכן חוזר בתשובה ועובד את ה’ כמו שצריך, הוא בדרגא נעלית יותר.

המסר של בלק בפרשת השבוע הוא, כשאנחנו נתקלים בבעיה, חלילה נכשלנו בדבר לא טוב, במקום להתייאש - בדיוק הפוך, עושים מזה אתגר. ואז, כשאנחנו מתמודדים עם האתגר ומצליחים לנצח ולהפוך את הרע לטוב, דווקא אז ההצלחה שלנו נעלית יותר.


שבת שלום ומבורך,

הרב שמואל רסקין

בית חב"ד קרן אור בודפשט

תגובות על: פוסט שבועי פרשת בלק - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.