מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת ראה - הרב שמואל רסקין

יום שישי 10 אוגוסט 2018 - 4:22

 חודש הרחמים, הסליחות, והצדקה


רבי שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד, המכונה אדמוהזקן, הגיע פעם לאכסניה של יהודי, שהיה נוהג להכניס אורחים ביד רחבה. כל אורח היה מקבל ארוחה כיד המלך, מקום נח לישון, ואף סכום כסף לימים הבאים. המארח התפרסם כבעל צדקה גדול.

כאשר הגיע לשם הרבי, הבין הבין המארח כי לפניו אדם צדיק במיוחד, ושפך בפניו את ליבו: "רבי, אני אמנם נותן סכומים גדולים לצדקה, אבל אני מרגיש כי כל הצדקה הזו היא שקר, כי אינה באה מהלב. אני עושה זאת כדי לקבל כבוד, מחמאות ופרסום".

לאחר שלקח נשימה, שאל המארח "כיון שזה לא בא מהלב, האם אני צריך להפסיק עם הכנסת האורחים?".

חשב אדמו"ר הזקן והשיב במשפט קצר, אך עמוק: "אבל העני נהיה שבע באמת!"

במילים אחרות: גם אם הנתינה אינה אמיתית לגמרי, מבחינה מסוימת מה שחשוב הוא מה שקורה עם המקבל. במצוות הצדקה הכוונה חשובה, אך העיקר המעשה: השובע שלו מתמלא גם אם לא באמת התכוונת. אם בפועל הוא באמת נהיה שבע, זכית. וכמובן, תמיד צריך לשאוף ליותר, במיוחד בקיום מצוות מכל הלב.


בפרשת השבוע מדברת התורה על נתינת הצדקה ומשתמשת בכמה מינוחים, בינהם: "פתוח תפתח", ו"נתון תתן". מכך נוכל ללמוד כי יש למטבע שני צדדים חשובים - פתוח תפתח, במצוות הצדקה חשוב לפתוח את הלב. מצד שני - נתון תתן, לא מספיק הרגשות, מצוות הצדקה היא ביד, בעזרה ממשית למי שנזקק לכך.

אנו נמצאים כעת בערב ראש חודש אלול, שראשי התיבות שלו הם "איש לרעהו ומתנות לאביונים". מנהג ישראל להרבות בימים אלו בנתינת צדקה, בכדי לזכות שגם ה' יעשה עמנו צדקה וישפוט אותנו לפנים משורת הדין.

חשוב שנקבל החלטה טובה עם תחילת החודש - לדאוג שנתינת הצדקה שלנו תהיה מכל הלב, אך מצד שני לא להסתפק בכוונות טובות אלא נדאג לעזור בפועל לאחר.


שבת שלום, חודש טוב, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

הרב שמואל רסקין

בית חב"ד קרן אור בודפשט

תגובות על: פוסט שבועי פרשת ראה - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.