מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת תבוא - הרב שמואל רסקין

יום שישי 31 אוגוסט 2018 - 6:00

 אין עליך

הרב משה יצחק הכט ז"ל, היה שליח הרבי מליובאוויטש בעיר ניו הייבן שבמדינת קונטיקט. בשנת תשל"ט (1979) חש בקשיים רבים, וכתב לרבי מכתב בו גולל את קורותיו, וכתב לרבי שאולי כדאי לשלוח מישהו אחר, שיהיו לו כוחות יותר חזקים לעמוד באתגרים אלו.

ענה לו הרבי: "טרם יקראו ואני אענה" - מכבר עשיתי כעצתו ונשלח לשם הר"ר משה יצחק שי' העכט - וכנראה ממכתבו זה ומהקודמו עדיין אינו מכירו ואת הכוחות שניתנו להנ"ל ועל כל פנים ישתדלו להכירו עתה, ותיכף ומיד ישתנה הכל: המצב רוח, הבטחון בהשם, השמחה היום יומית וכו' וכו'".

במילים פשוטות ענה לו הרבי: עוד לפני שכתבת לי, כבר שלחתי מישהו עם כוחות יותר חזקים - אתה. ממכתבך ניכר שאינך מכיר בכוחות שניתנו לך, אז הגיע הזמן להביט פנימה. כאשר תעשה זאת, ההסתכלות שלך תשתנה, יש לך הכח!


בפרשתנו כשמתארת התורה את מצוות הביכורים, היא מורה: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך". במצוות הביכורים אנו מצווים לקחת את הפירות הראשונים, את המובחרים ביותר, ולהביא לה'. בימינו, כשאין לנו בית מקדש להעלות אליו את הביכורים כיצד נוכל לקיים את המצווה? על ידי שניתן לקדוש ברוך הוא מהמיטב שלנו - מיטב הזמן והכח, וזה מלווה בשמחה גדולה על הזכות לעבוד את הבורא.

בשבוע החולף חל יום ח"י באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן בעל התניא. בספר לקוטי תורה מצטט האדמו"ר הזקן את דברי רבי חיים ויטאל, תלמיד האריז"ל: "שהמדרגה הגדולה שבכולם הוא - גילוי הנשמה שלו עצמו, שהוא למעלה ממדרגת גילוי אליהו"!

כשאנו מתקשים להתמודד עם האתגרים שלנו, אל לנו לחפש כח חיצוני שיושיע וירומם אותנו - יש לנו כוחות אינסופיים, קדושה עצומה להתמודד עם כל קושי ונסיון. כל מה שנדרש הוא להאמין בעצמך ולגלות את הכוחות שיש לך.


שבת שלום ומבורך,

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

הרב שמואל רסקין

בית חב"ד קרן אור בודפשט

תגובות על: פוסט שבועי פרשת תבוא - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.