מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת נצבים - הרב שמואל רסקין

יום שישי 23 נובמבר 2018 - 3:44

 לחבק גם כשטוב

"בי"ב תשרי... ההפצצות גברו מרגע לרגע", מספר רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הקודם, על ההפצצות של הנאצים על העיר וורשה בשנת ה'ת"ש (1939). "הרחובות עלו בלהבות. תמרות עשן מהאדים השחורים בקעו מהבתים. אותו יום היה יום שמש בהיר, אך מחמת ענני העשן לא ראו את אור היום. שעות אחדות רצנו ללא כוח, יחד עם המון אנשים, שבורים ומפוחדים, ממקום מחסה אחד למשנהו. באחד ממקלטי המחסה, התאסף ציבור של כמה מאות איש. אנשים מכל גווני הקשת".

"יהודים בעלי לבוש ארוך, עם זקנים ופאות, נשים בפאות נוכריות, יחד עם יהודי מגולחי זקן ונשים הדוברות רק פולנית. עולם עמדו רצוצים ומיואשים. קבוצתנו, אני ומשפחתי וכמה עשרות תלמידי התמימים אמרנו תהילים. "לפתע נשמעה התפוצצות אדירה. פצצה התפוצצה לידינו ובאותה שנייה התפרץ פנימה ים-אש בוער. כל אחד מאתנו ראה את המוות. "באותה שנייה זעקו כולם כאחד: "שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד.  כל אחד היה בטוח שאלו הן הדקות האחרונות שבחייו".

"זעקת שמע ישראל כזאת מפיותיהם של אנשים בעלי תפיסות עולם שונות, מתוך צעקת לב פנימית שכזו, לא שמעתי מעודי. ביקשתי מה' שהשמע ישראל הזה יישאר בזכרוני לעד".


פרשת השבוע נפתחת במילים: "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם. ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך". "היום" המובא בפסוק, הוא ראש השנה. הפרשנים מסבירים כי המילה ניצבים פירושה "עומדים איתן". פסוק זה מלמדנו כי עמידתנו האיתנה מותנית בכך שכולנו נעמוד יחד. כל אחד מאתנו, מן המכובד והנשגב ועד לפחות והנמוך, יש לו תפקיד משלו ופוטנציאל שרק הוא יכול להגשים.

אבל החוכמה היא לא להתאחד רק כשיש צרה, כשמשהו קשה, מפחיד ולא הולך כמו שרצינו. עלינו לשמור על האחדות גם בשגרה ולזכות להמשכת הברכות הגדולות - "ברכנו אבינו כולנו כאחד".

שבת שלום
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט

תגובות על: פוסט שבועי פרשת נצבים - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.