מתוך האתר ChabadHungary.com

פוסט שבועי פרשת דברים - הרב שמואל רסקין

יום רביעי 26 יולי 2017 - 4:19

 הרב מענדל פוטרפס זצ״ל, היה חסיד שפעל למען היהדות ברוסיה הסובייטית וב'אשמה' זו נעצר ונשלח למחנה עבודה בסיביר הרחוקה. לעתים תכופות היה ר' מענדל יושב עם תלמידיו ומספר להם על החוויות שחווה בכלא, ועל הלקחים שהפיק מהן. הנה אחד מסיפורים אלו:

אחת הפעילויות האסורות במחנה העבודה הייתה משחק בקלפים. הדבר היה נחשב לפשע חמור, ולמי שהיה נתפס במשחק היה צפוי עונש רע ומר. איכשהו הצליחו האסירים להבריח פנימה חפיסת קלפים וכך בילו את זמנם הפנוי במשחק. אך אחד האסירים החליט לשים סוף לחגיגות (אולי כי הוא תמיד היה מפסיד במשחקים...) ודיווח לשומרים על החטא החמור המתבצע במחנה. הם באו לערוך בדיקת פתע אך לא גילו דבר.

מאז, בדיקות הפתע התבצעו שוב ושוב. הם בדקו כל חפץ וכל כיס – אך הקלפים אינם!  בכל פעם, מיד כשהשומרים היו יוצאים מן התא, הקלפים היו איכשהו צצים והמשחק נמשך כהרגלו!

ר' מענדל היה מביט בהם בהשתאות. "הרי השומרים בדקו בכל מקום אפשרי, איפה החבאתם את הקלפים?" הוא שאל אותם. "אנחנו כייסים מקצועיים" הסביר לו אחד מהם. "ברגע שהשומרים נכנסים, אנו תוחבים את הקלפים לתוך הכיס שלהם. ממש רגע לפני שהסוהרים עוזבים, אנו מוציאים את הקלפים מכיסם... ברור שהם לעולם לא יבדקו בתוך הכיסים שלהם..."

ר' מנדל, שהפך ברבות הימים לאחד המשפיעים החשובים של חב"ד, נהג לספר את הסיפור בהתוועדויות חסידיות והוסיף את לקחו:  ״לפני שאתה מבקר מישהו ומעיר לו על מעשיו השליליים, קודם כל תבדוק מה קורה אצלך בכיסים, האם אתה עצמך נקי מאותו מעשה שלילי ״  ורק אם אתה אכן נקי, רק אז, אתה יכול לבקר את הזולת ולנסות להשפיע עליו לסור ממעשיו השליליים,

בפרשת דברים כינס משה את כל העם,  כחמשה שבועות לפני פטירתו, וסיכם כמה מהמאורעות שאירעו בשנות הנדודים במדבר. הוא נשא בפני בני-ישראל דברי תוכחה על מעללי אבותיהם במדבר, ודברי אזהרה לקראת הכניסה לארץ ישראל, ובעיקר, הוכיח וביקר את העם ברמזים ברורים, על תלונותיהם וחטאיהם הרבים.

מובא במדרש כי דווקא משה היה זה שהוכיח את העם ולא אדם אחר. כי משה נחשב לאדם ישר לדוגמא ולמופת, הוא היה נקי לגמרי מחטאים.

אנו למדים מכאן מסר חשוב לחיים : לפני שאנו חושבים לבקר מישהוא, נבדוק קודם כל את עצמנו, האם אנחנו באמת נקיים באותו עניין. אחרת ייתכן שהביקורת לא תתקבל, כי לרוב כשאדם שומע ביקורת, הוא מוחו עסוק במבקר, ולא בתוכן הביקורת. - אתה  רק פותח את הפה וכולם מזמזמים ׳תראו מי שמדבר׳.  

אנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המיצרים. בשבוע הבא יחול צום תשעה באב, יום צום אבל ובכי על חורבן הבית שחרב בגלל שנאת חינם בין היהודים(עודף ביקורת על הזולת). הרבי לימד אותנו שהדרך הכי טובה למחות כנגד הנהגה שלילית אצל הזולת, היא פשוט להראות במקומה התנהגות חיובית. וכאשר אנשים רואים את ההתנהגות החיובית שלנו – הדבר משפיע עליהם יותר מכל מחאה וגערה.

וכפי שאמר האדמו"ר מקוצק: בתחילה רציתי לשנות את כל העולם, אחר כך החלטתי להתמקד ביושבי עירי, בהמשך צמצמתי את שאיפתי להשפיע רק על משפחתי ובסוף החלטתי לשנות לפחות את עצמי. ואז הבנתי, כי רק כאשר אצליח לשנות את עצמי, אזי יתחולל שינוי במשפחתי ואחריו גם בכל יושבי עירי – ומשם ישתנה העולם כולו.

יהי רצון שייהפכו ימים אלו לימי ששון ושמחה. ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה עם בנין בית המקדש שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן.


שבת שלום ומבורך

הרב שמואל רסקין

בית חב״ד קרן אור בודפשט

תגובות על: פוסט שבועי פרשת דברים - הרב שמואל רסקין
אין תגובות.